به سایت پرشیا کنترل خوش آمدید.

دوره آموزش جامع PLC

لیپلن جامع ترین و کاربردی ترین نرم افزار رسم نقشه های االکتریکال می باشد. این نرم افزار قابلیت های بسیاری دارد که آن را از بقیه نرم افزارها متمایز می سازد. دیتا پورتال کامل، اتصالات هوشمند، گزارش گیری های اتوماتیک کار کردن با این نرم افزار را بسیار راحت تر نموده است. در این دوره به صورت کامل به آموزش این نرم افزار پرداختیم و مثال هایی که در این دوره استفاده شده پروژه محور بوده و پروژه های ابزاردقیقی  و اتوماسیون صنعتی را شامل می شود. در ادامه قسمت اول این دوره را مشاهده خواهید

سرفصل های دوره

فصل 1: مقدمه ای بر ePLAN

- توضیحات کلی در مورد ساختار eplan ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 2 : ساخت پروژه و پیج

- Template ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Plot Frame ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

- توضیحات کلی در مورد ساخت پروژه و استفاده از پیج های مختلف ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 3 : المان های گرافیکی

توضیحات در مورد فضای گرافیکی، استفاده از ابزارهای مختلف در ساخت اشکال و نقشه های گرافیکی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Grid ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

آدرس دهی در صفحه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

اندازه گیری در فضای گرافیکی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

مختصات در صفحه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 4 : المان های نقشه کشی

انواع سیمبل ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از اتصالات مختلف ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

سربرگ های Properties ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

PLC ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

نواع Connection ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

سربرگ های Properties ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

رسم نقشه یک PLC به عنوان مثال ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Black Box ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از کتابخانه ها در ePLAN ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 5 : کراس ریفرنس ها

توضیحات در مورد انواع Cross Reference ها و استفاده از آنها در نقشه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

کشیدن یک نقشه نمونه و استفاده از Cross Reference در آن ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 6 : تکمیل المان های نقشه کشی

استفاده از ترمینال ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

توضیحات در مورد Wiring و رنگ‌بندی سیم ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Layer Management ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

شماره گذاری سیم ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Insert Center ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

Terminal Strip Definition ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از پتانسیل ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

بررسی نکات مهم در رنگ‌بندی و انتقال پتانسیل ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 7: ماکروها

توضیحات کلی در مورد ماکروها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 8 : Master Data

طراحی سیمبل در Library ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

Master Data ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ایجاد و ویرایش Library ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از edz فایل فایل ها ( eplan data zip file ) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

Structure Identifier ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 9 : Plot Frame

توضیحات کامل در مورد استفاده ، ویرایش و ساخت یک Plot Frame ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ساخت یک پلات فریم کارآمد و زیبا ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ساخت پلات فریم با قابلیت آدرس دهی سطر و ستون ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 10 : Macro Layout

ساختن یک Macro Layout ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Macro Box ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Macro Project ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 11 : طراحی یک پروژه

خلق یک پروژه جدید ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

نحوه انتخاب تجهیزات ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

رسم ابتدایی پروژه روی کاغذ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

نحوه انتخاب تجهیزات مورد استفاده در پروژه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 12 : پارت ها

استفاده از Part ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

کار با ابزار Part Management ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

Import و Export کردن پارت ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

پیدا کردن و استفاده از edz فایل ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ساختن یک پارت کامل و قرار دادن در لیست پارت های eplan ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Insert Center ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 13 : فضای دوبعدی و تکمیل انتخاب تجهیزات پروژه

کار در فضای Planel Layout ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

فضای دو بعدی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

نحوه انتخاب و طراحی پروژه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

پیش بینی سایز تابلو از طریق فضای دوبعدی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 14: کابلها در ePLAN

نحوه ترسیم کابلها در ePLAN ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Bundle Connection ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ترسیم نقشه کابلهای سوکت دار ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

محاسبه کل کابلهای استفاده شده در پروژه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 15 : دیتاپورتال ePLAN

در این فصل دیتاپورتال آنلاین eplan را بررسی کرده و نحوه استفاده از آن را توضیح خواهیم داد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 16 : ترمینال ها

تکمیل بحث ترمینال ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Terminal Strip ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از ترمینال ها در فضای سه بعدی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

بررسی ترمینال ها مختلف ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از Routing Connection برای بررسی اتصال اتوماتیک در فضای سه بعدی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 17: رسم نقشه شماتیکی پروژه طراحی شده در فصل های قبل

استفاده از تکنیکهای توضیح داده شده ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

رسم نقشه شماتیکی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

استفاده از پارت ها برای ساختن نقشه شماتیکی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 18: فضای سه بعدی

قسمت 1: معرفی فضای سه بعدی ویدئو

- ساخت یک تابلوی سه بعدی نمونه - استفاده از پارت های مختلف در فضای سه بعدی - استفاده از تابلوهای برند Rittal

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت 2 : رسم فضای سه بعدی پروژه ی طراحی شده در فصل 17 ویدئو

- استفاده از پارت های انتخاب شده و ساخته شده - طراحی پارت های جدید - برطرف کردن ایرادهای احتمالی هنگام رسم فضای سه بعدی - رسم Panel Layout از زوایای مختلف - رسم فضای دوبعدی از طریق Model View

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت 3: ادامه مبحث 3D ویدئو

- Routing Connection - Free Routing - Tracking - نحوه پیدا کردن فایل سه بعدی تجهیزات استفاده شده در فیلد - محاسبه اتوماتیک اندازه سیم های استفاده شده در تابلو - نت ها در نقشه شماتیکی و فضای سه بعدی - Rotating در فضای سه بعدی - رسم مسیرهای دائمی نمایش اتصالات در فضای سه بعدی - استفاده از ابزار Mounting Surface

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت 4 : Connection Point در فضای سه بعدی ویدئو

- Connection Point در فضای سه بعدی - اصلاح Connection Point - انتخاب صحیح داکت ها - تکمیل بحث پارت ها ( فصل 12 ) - ساخت Macro Project سه بعدی

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت 5 : ادامه مبحث 3D ویدئو

- تکمیل بحث اندازه گیری ظرفیت داکت ها - Mounting Clearance - تکمیل مبحث Routing - بررسی برخی تابلوهای نمونه - بررسی اولیه مدارهای پنوماتیکی در eplan - بررسی اولیه Busbar ها

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت 6 : ساخت یک پارت کامل ویدئو

- یکپارچه کردن یک تجیز سه بعدی - استفاده از Handle در پارت ها - Base point - برقرار کردن Contact Image برای پارت هایی مانند کنتاکتور - نحوه استفاده از Function Template ها

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت 7: ِ Accessory ها در فضای سه بعدی ویدئو

نصب Accessory روی تجهیزات – - استفاده از handle و Mounting Point - استفاده از Accessory در تابلوها - شروع مبحث استفاده از Enclosure ها - جابجایی یا Offset کردن قطعات تابلو - نحوه باز کردن درب تابلو - استفاده از سایت Rittal برای ترسیم تابلو با اندازه دلخواه - معرفی سایت جدید جهت پیدا کردن فایل های سه بعدی

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

قسمت ۸ و بالاتر : ( در حال ضبط ) ویدئو

- بررسی چند تابلوی نمونه - استفاده از Busbar ها - استفاده از تجهیزات و مدارات پنوماتیکی و رسم سه بعدی - تکمیل استفاده از ابزارهای 3D - ۰ نحوه ترسیم تابلوهایی با ابعاد غیر متعارف - ادامه این فصل حین دوره تکمیل خواهد شد و جزئیات بیشتری به این سرفصل ها اضافه خواهد شد

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 19 : گزارشگیری ( ضبط حین برگزاری دوره )

بررسی فرم ها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ساختن فرمهای جدید ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

بررسی انواع گزارش های مورد نیاز در یک پروژه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ساختن گزارش های مورد نیاز پروژه طراحی شده در فصل های قبل ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

ادامه این فصل حین دوره تکمیل خواهد شد و جزئیات بیشتری به این سرفصل ها اضافه خواهد شد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.
فصل 20 : بررسی نقشه های واقعی ( ضبط حین برگزاری دوره )

در این فصل چند نقشه واقعی را بررسی کرده و تکنیک های ساختن یک نقشه کارآمد را بررسی خواهیم کرد ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی می باشد. برای دسترسی به تمام دروس لازم است دروه را خریداری نمایید.

3,200,000 تومان

نوع دوره

اسپات پلیر

سطح دوره

پیشرفته

زبان

فارسی

امتیاز این دوره
5/5

مهندس حامی رحیمی نژاد

ارشد اتوماسیون صنعتی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی EPLAN ELECTRIC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری

دوره آموزشی EPLAN ELECTRIC

3,200,000 تومان