مرجع تخصصی اتوماسیون صنعتی
مرجع تخصصی اتوماسیون صنعتی

معرفی تکنولوژی ها، تجهیزات و راه حل های اتوماسیون صنعتی

مرجع تخصصی ابزار دقیق
مرجع تخصصی ابزار دقیق

پایگاه جامع دانش ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

پایگاه جامع نرم افزار
پایگاه جامع نرم افزار

جامع ترین آرشیو نرم افزارهای تخصصی اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی چیست؟

اتوماسیون صنعتی شامل تکنولوژی طراحی و تولید سیستم های کنترلی و فناوری اطلاعات مانند انواع پردازشگرها و روبات ها، برای جایگزینی دخالت انسانی در کنترل انواع فرایندهای تولیدی و ماشین کاری های صنعتی است. واژه اتوماسیون در واقع برگرفته از دو واژه یونانی Auto به معنای خود و Matos به معنای حرکت است. به بیان بسیار ساده اتوماسیون صنعتی معادل خودکارسازی فرایند تولید است.

اندازه گیری کمیت های فیزیکی در فرایند های صنعتی

اندازه گیری فشار

آشنایی با مفاهیم مهم اندازه گیری فشار به همراه تشریح کار مکانیزم های اندازه گیری هیدرولیک، نیوماتیک و الکتریکی و معرفی انواع ترانسمیترها و سنسورهای اندازه گیری فشار.

آشنایی با انواع سنسور های اندازه گیری دما و تجهیزات ابزار دقیق حرارتی مانند ترانسمیتر ها ترانسدیوسر ها و مبدل های حرارتی و مکانیزم های اندازه گیری در فرایند های صنعتی.

اندازه گیری سطح

آشنایی با چگونگی اندازه گیری سطح در فرایند های صنعتی و همچنین الزامات لازم برای اندازه گیری سطح سیالات به همراه معرفی انواع ابزاردقیق سطح در فرایند های صنعتی.

اندازه گیری فلو

آشنایی با مکانیزم های اندازه گیری جریان سیالات به همراه فرمول های کاربردی و روابط ریاضی حاکم بر فرایند اندازه گیری و همچنین معرفی انواع تجهیزات اندازه گیری فلو (فلومتر).

‌ابزار دقیق چیست؟

عبارت ‌ابزار دقیق تعریفی جامع از تجهیزاتی است که برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی به کار گرفته می شوند. به طور کلی دانش ابزار دقیق به مجموعه علوم و فنون مربوط به طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری کمیت های فیزیکی اطلاق می گردد.