ترانسمیتر فشار چیست؟

ترانسمیتر فشار یا پرشر ترانسمیتر برای اندازه گیری فشار و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی استاندارد (معمولا 4 تا 20 میلی آمپر) به کار برده می شود. سوئیچ فشار یا پرشر سوئیچ برای اعلام هشدار رسیدن فشار به سطح مشخص به کار برده می شود. خروجی سوئیچ های فشار شامل انواع سیگنال های دیجیتال مانند NPN ، PNP و رله است.

روش های مختلفی برای دسته بندی ترانسمیتر های فشار وجود دارد. این نوع ترانسمیترها بر اساس نوع فشاری که باید اندازه گیری شود به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

  • ترانسمیتر فشار گیج
  • ترانسمیتر فشار سیل
  • ترانسمیتر فشار مطلق
  • ترانسمیتر فشار تفاضلی

ترانسمیتر فشار گیج 

کاربرد ترانسمیتر فشار گیج، اندازه گیری فشار، نسبت به مرجع فشار اتمسفر می باشد. در این حالت از آنجایی که ترانسمیترها و سوئیچ های فشار گیج در تماس مستقیم با اتمسفر می باشند احتمال آسیب دیدگی آنها در اثر رطوبت وجود دارد و سنسورها باید تا جای ممکن در محیط عاری از رطوبت نصب شوند.

ترانسمیتر فشار سیل

ترانسمیتر فشار سیل برای اندازه گیری فشار، نسبت به مرجع فشار داخل یک محفظه کاملا بسته (که دارای فشار اتمسفر 1 بار است) به کار برده می شود. تفاوت ترانسمیتر فشار سیل و ترانسمیتر فشار گیج در این است که در اندازه گیری فشار سیل، مرجع فشار اتمسفر به جای محیط پیرامونی، یک محیط بسته و آب بندی شده است که فشار داخل آن در حدود فشار اتمسفر با مقدار 1 بار می باشد. در این روش مدارات داخلی ترانسمیتر یا سوئیچ فشار در مقابل رطوبت مصون می مانند. رنج اندازه گیری ترانسمیتر فشار سیل به 7 بار و  بیشتر محدود است. یکی از اصلی ترین کاربردهای ترانسمیتر یا سوئیچ فشار سیل، اندازه گیری فشار در فرایندهایی است که در فضای باز و یا محیط های دارای رطوبت بالا، انجام می پذیرند.

ترانسمیتر فشار مطلق

این نوع ترانسمیتر برای اندازه گیری فشار، نسبت به مرجع فشار خلاء (که دارای فشار 0 بار است) به کار گرفته می شود.

ترانسمیتر فشار تفاضلی

ترانسمیترها یا سوئیچ های اندازه گیری فشار دیفرانسیلی دارای دو پورت مجزا هستند که یکی برای مقدار بالا و دیگری برای مقدار پایین فشار است و با اتصال پورت ها به دومحیط، اختلاف فشار مابین این دو محیط توسط سنسورِ ترانسمیتر اندازه گیری می شود. ترانسمیترهای فشار تفاضلی یا دیفرانسیلی به طور عمده برای فرایندهایی که دارای فیلترهای فشاری یا فیلتر پرس (Filter press) هستند، به کار برده می شود.