ترانسمیتر هیدرواستاتیک سطح چیست؟

ترانسمیتر هیدرواستاتیک سطح یا ترانسمیتر فشاری سطح (pressure level transmitter) در واقع یک ترانسمیتر فشار تفاضلی یا دیفرانسیلی است که از طریق اندازه گیری اختلاف فشار مابین سطح و کف مایع درون مخزن، ارتفاع مایع درون مخزن را محاسبه می کند. بنابر قوانین فیزیکی، اختلاف فشار بالا و پایین سیال درون یک مخزن، برابر با حاصلضرب ارتفاع سیال، چگالی سیال، و شتاب جاذبه است. نکته بسیار مهم در به کارگیری ترانسمیتر هیدرواستاتیک سطح این است که چگالی سیال باید ثابت باشد، در غیر این صورت اندازه گیری دقیق نخواهد بود.

سنسور فشار به کار رفته در این نوع ترانسمیتر از نوع دیافراگمی است. برای مخازن سر بسته، فضای دو سر دیافراگم به قسمت بالا و پایین مخزن متصل می شود و انحراف دیافراگم بیانگر اختلاف فشار بالا و پایین مخزن و در نتیجه ارتفاع سیال درون مخزن خواهد بود. لازم به ذکر است که برای مخازن رو باز، ترانسمیتر به کف مخزن متصل می شود و در این حالت یک سمت سنسور دیافراگمی به کف مخزن راه دارد و سمت دیگر از طریق مجرای مخصوص به فضای باز یا فشار اتمسفر محلی راه دارد.

استفاده از ترانسمیتر هیدرواستاتیک سطح روشی با دقت و اطمینان بالا برای اندازه گیری سطح بوده و به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب به کار گرفته می شود.