اندازه گیری سطح

اندازه گیری سطح یکی از مهمترین اندازه گیری ها در فرایندهای صنعتی، به خصوص در سیستم های ذخیره سازی و نگهداری مواد است و در این راستا مهمترین ابزارهای اندازه گیری سطح، ترانسمیترها و سوئیچ ها می باشند.

ترانسمیتر سطح چیست؟

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر به زبان ساده ابزار دقیقی است که برای اندازه گیری پیوسته سطح به کار برده می شود. کاربری اصلی ترانسمیترهای سطح، اندازه گیری سطح مواد مایع و جامدات bulk solid (جامداتی که به صورت ذره ای، پودر و یا حبه ای هستند) است که درون مخازن و سیلوهای ذخیره سازی نگهداری می شوند. خروجی ترانسمیترهای سطح می تواند انواع سیگنال های جریان و ولتاژ آنالوگ و دیجیتال باشد. اما به طور معمول یکی از متداول ترین خروجی ها ، جریان 4 تا 20 میلی آمپر است. عمده ترانسمیترهای سطح، مجهز به نمایشگر دیجیتال هستند که می توان مقدار سطح را در محل فرایند مشاهده نمود.

لازم به ذکر است که ترانسمیتر سطح و سوئیچ سطح دو نوع تجهیز متفاوت هستند، سوئیچ سطح یا لول سوئیچ برای اعلام هشدار رسیدن سطح مایعات به مقدار مشخصی به کار گرفته می شود. خروجی سوئیچ سطح یا لول سوئیچ از نوع سیگنال دیجیتال بوده که می تواند PNP و NPN یا رله باشد.

انواع ترانسمیتر سطح

در یک تقسیم بندی کلی بر اساس مکانیزم اندازه گیری، می توان ترانسمیترهای سطح را به 6 دسته تقسیم نمود.

مقایسه مکانیزم ترانسمیترهای خازنی، التراسونیک و انواع راداری با یکدیگر