کنترل سیالات

سیستم های کنترل سیالات یا Fluid Control System به سیستم های کنترل پارامترهای مایعات و گازها گفته می شود. به طور کلی پارامترهای سیالات که باید کنترل شوند شامل پارامترهای فیزیکی مانند فشار، فلو، حجم و پارامترهای غیر فیزیکی مانند ویسکوزیته، میزان آلودگی، کدورت و … می باشند.

سیستم Valve Island ساخت کمپانی Burkert

بخش بسیار وسیعی از فرایندهای صنعتی شامل انواع مایعات و گازها بوده و برای کنترل هر چه بهتر این فرایندها لازم است تا پارامترهای مختلف سیال به طور مداوم اندازه گیری شده و کنترل شوند. سیستم های کنترل سیالات دارای انواع متنوع تجهیزات کنترل و ابزاردقیق مانند انواع سنسورها، ترانسمیترها، آنالایزرها، شیرها و کنترلرها هستند که در این بخش به صورت خاص تمرکز بر روی انواع آنالایزرها و شیرهای کنترل سیال خواهد بود.