فلومتر ورتکس Vortex چیست؟

مطابق با اصول دینامیک سیالات، تاوه یا Vortex به ناحیه ای در داخل سیال در حال حرکت گفته می شود که الگوی حرکت سیال در آن ناحیه به صورت دوران حولِ محورِ فرضی است. به این مسیرِ حرکت دورانیِ سیال، جریان تاوه ای گفته می شود. وجود یک مانع در مسیر عبور سیال می تواند باعث به وجود آمدن جریان تاوه ای در قسمت پایین دست مانع شود. این اثر اولین با توسط تئودور فون کارمان معرفی شد.

هر مانع فیزیکی خاص، بر اساس خواص فیزیکی خود در یک سرعت فلوی مشخص سیال عبوری، جریان تاوه ای ایجاد می کند. مکانیزم کار فلومترهای ورتکس به این صورت است که نوسان ناشی از جریان تاوه ای از طریق سنسورهای پیزوالکتریک یا خازنی اندازه گیری می شود. این سنسورها به مانع داخل مسیر عبور سیال که عامل اصلی ایجاد جریان تاوه است متصل هستند. فرکانس نوسان اندازه گیری شده متناسب با سرعت شارش سیال می باشد.

فلومترهای ورتکس علاوه بر مایعات و گازها برای محاسبه فلوی بخار نیز بسیار پرکاربرد هستند، و از آنجایی که به طور نسبی دارای قطعات متحرک کمتری هستند، استهلاک پایین تری دارند و عواملی مانند ساییدگی قطعات، کمتر در آنها اتفاق می افتد.

عملکرد صحیح فلومترهای ورتکس کاملا وابسته به مشخصات سیال و ابعاد و اندازه مسیر عبوری است. بنابراین این نوع فلومتر باید مطابق با نیاز هر فرایند خاص، طراحی و ساخته شود.