ابزاردقیق

فلو

فلو یا آهنگ شارش یا دِبی به معنای نرخ جریان سیال در یک مسیر مشخص بوده و در حالت کلی...

سطح

اندازه گیری سطح یکی از مهمترین اندازه گیری ها در فرایندهای صنعتی، به خصوص در سیستم های ذخیره سازی و...

دما

به جرات می توان گفت که اندازه گیری دما مهمترین و اساسی ترین اندازه گیری در فرایند های صنعتی است...

دانش ابزار دقیق

ابزار دقیق چیست؟ کلی ترین تعریف برای ابزار دقیق تجهیزی است که در وهله اول قابلیت تشخیص تغییرات فیزیکی و...

فشار

در اثر برخورد یک سیال (مایع یا گاز) با سطح مانع، نیرویی عمود بر سطح به وجود می آید. کمیت...