مطلب ابزاردقیق

ترانسمیتر خازنی سطح چیست؟

مکانیزم کار ترانسمیترهای خازنی سطح مبتنی بر تغییر ظرفیت خازن است. همانطور که می دانید خازن، المانی برای ذخیره سازی...

ترانسمیتر مغناطیسی سطح چیست؟

ترانسمیترهای مغناطیسی سطح از سنسورهای مغناطیسی و یک شیء کوچک شناور که دارای خاصیت مغناطیسی است برای اندازه گیری سطح...

ترانسمیتر التراسونیک سطح چیست؟

ترانسمیتر التراسونیک سطح مشابه ترانسمیترهای راداریِ غیر تماسی می باشد. مطابق با مکانیزم کار ترانسمیتر التراسونیک سطح، یک پالس التراسونیک...

فلومتر ونتوری چیست؟

فلومترهای ونتوری از نوع فلومترهای فشار تفاضلی یا دیفرانسیلی هستند، یعنی با ایجاد اختلاف فشار در مسیر عبور سیال، فلوی...

فلومتر نازلی چیست؟

فلومترهای نازلی از نوع فلومترهای فشار تفاضلی هستند که مانند انیمیشن بالا، با قرار دادن یک ساختار نازلی شکل در...

فلومتر روتامتری چیست؟

فلومتر با سطح مقطع متغیر یا روتامتری از نوع فلومترهای فشار تفاضلی می باشد. روتامتر شامل یک لوله مخروطی شکل...

فلومتر اوریفیس پلیت چیست؟

فلومترهای اوریفیس پلیت از نوع فلومترهای فشار تفاضلی هستند. در فلومترهای اوریفیس پلیت (orifice plate)، برای ایجاد اختلاف فشار، یک...

فلومتر کالری متریک چیست؟

مکانیزم کالری متری یا کالری سنجی، برای اندازه گیری فلو، مبتنی بر اندازه گیری دما در دو نقطه از سیال...