مطلب اتوماسیون

شیر برقی چیست؟

شیر برقی چیست؟ شیر برقی یا سلونوئیدی برای قطع و وصل کردن جریان، دوز دهی، کنترل توزیع و مخلوط کردن...

پوزیشنر چیست؟

پوزیشنر چیست؟ در بسیاری از فرایندهای صنعتی که دارای سیستم های کنترل سیالات می باشند، لازم است تا میزان نرخ...